Proje Ekibi

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ

 Ünvanı-Adı Soyad

Eposta

Dr. Öğr. Üyesi Munise SEÇKİN KAPUCU

muniseseckin@hotmail.com

 

UZMAN PERSONELİMİZ

 Ünvanı-Adı Soyad

Eposta

Prof. Dr. Ayşe OĞUZ ÜNVER ayseoguz@mu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep YURTSEVEN AVCI

zyurtse@gmail.com

Dr. Öğr. Üyesi İrfan SÜRAL 

isural@gmail.com

 

EĞİTMENLER

Ünvanı-Adı Soyad

Eposta

Prof. Dr. Saffet ERDOĞAN

serdogan@harran.edu.tr

Prof. Dr. Hilal AKTAMIŞ

hilalaktamis@gmail.com; haktamis@adu.edu.tr

Doç. Dr. Mustafa KAHYAOĞLU

mustafa.kahyaoglu56@gmail.com

Dr. Öğr. Üyesi Devkan KALECİ

devkankaleci@gmail.com

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Serkan ABDÜSSELAM

mustafa.serkan@giresun.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Vildan ÖZEKE

vildan.cevik@gop.edu.tr

Arş. Gör. Sertaç ARABACIOĞLU

sertacarabacioglu@mu.edu.tr

Arş. Gör. Hasan OKULU

hokulu48@gmail.com

Ömer AYYILDIZ (Dr. Öğrencisi)

ayyildizfzk@gmail.com

Songül AKDAĞ (YL Öğrencisi)

songul.akdag1995@gmail.com

 

REHBERLER

Ünvanı-Adı Soyad

Eposta

Öğretmen Hanne TÜRK

hanne4355@gmail.com

Öğrenci Sibel TÜRK

turksbl@gmail.com

Arş. Gör. Naz Fulya ÖZKARABACAK

nazozkarabacak@mu.edu.tr

 

 

 

 

 

 Bu proje TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları destekleme programı tarafından desteklenmektedir.