Hedef Kitle

 

Projenin hedef kitlesi Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet okullarında ve özel okullarda görev yapmakta olan Fen Bilimleri öğretmenleridir. Projede katılımcı olarak yer almak isteyen öğretmenlerin seçimi aşağıda belirtilen kriterler doğrultusunda yapılacaktır. Projeye 35 asil ve 14 yedek öğretmen seçilecektir.

Katılımcı Seçim kriterleri:

  • Projeye Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet okullarında ve özel okullarda görev yapmakta olan Fen Bilimleri öğretmenleri katılabilirler. (Katılımcılardan bununla ilgili resmi evrak sunmaları istenebilir.)
  • Katılımcıların seçiminde görev yapılan il, öğretmenlik deneyimi, cinsiyet gibi kriterler dikkate alınarak, heterojen bir grubun oluşturulmasına özen gösterilecektir.

 

 Bu proje TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları destekleme programı tarafından desteklenmektedir.