Projenin Amacı

Yenilikçi teknoloji uygulamaları eğitimde öğrencilerin dikkatini çekme, motivasyonunu artırma, gerçek hayatta gerçekleştirilmesi veya gözlemlenmesi zor/maliyetli olan kavram, olgu ve deneylerin somutlaştırılmasında kullanım potansiyeli olan ve son yıllarda daha çok araştırmacı tarafından çalışmaya başlanan teknolojilerdir. Bu teknoloji uygulamaları sayesinde öğrenciler, gerçek hayatta göremeyeceği ortamları deneyimleyebilmekte, tehlikeli deneyleri gerçekleştirebilmekte, gözle görülemeyen kavramları görselleştirebilmekte ve bunlarla etkileşim sağlayabilmektedir.

Bu projede fen bilimleri öğretmenlerine yenilikçi teknoloji uygulamaları olarak ele alınan artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik, dijital hologram uygulamalarına yönelik bilgi ve beceri kazandırmak amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda alanda uzman kişilerle hazırlanan etkinlik programının uygulamalı olarak gerçekleştirilmesi ve öğretmenlerin eğitim sonunda öğrenme ortamlarında kullanabilecekleri materyaller geliştirilmesi hedeflenmektedir.

 

 

 

 Bu proje TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları destekleme programı tarafından desteklenmektedir.